© Texty sú chránené autorským zákonom.
     Niektoré sú už zhudobnené.
Amor v spleti viet/sk

Slová odeté
V smiešnom korzete
Mólom všedných dní
Sotva úprimným
Krokom kráčajú
Ako do čaju
Med
Ak chceš nepovedz
Poznám odpoveď
Prišli na koniec
Ako plameň sviec
Čo raz dohorí
Svetlo dôvery
...a ak... radšej hneď

Tuším stráca krídla
Amor v spleti viet
Nádej skrátka sfúkla
Túžba odletieť
Sú to vraj len frázy
Pre pozemský svet
A čo sa má skaziť
...ak...tak radšej hneď