© Texty sú chránené autorským zákonom.
     Niektoré sú už zhudobnené.
Divadlo pre nás dvoch /sk/

Nechaj dej bežať možno sa neskončí

Hrá sa bez publika a nie je pre oči

Výstup dvoch hercov v krásnych zápletkách


Počuť len tlkot sŕdc nešuštia obaly

Príbeh rýchlo zažne zhasína pomaly

Divadlo bez slov kde tretí nešepká


Pantomíma prstov keď svetlá preblesknú

Pôsobí neisto schovaná len za tmu

Krátky proces lásky zásadne bez svedka
Zriedka sa stáva zázrak taký bežný

Ráno sa budíš s monopolom na sny

Je to krásny pocit nebáť sa a mať strach

Aspoň kým nespadne opona na oknáchDialóg mlčaní strohý a nežný

Šepkárka láska svojich pár slov väzní

Je to krásny pocit nebáť sa a mať strach

Najmä keď nám srdcia búchajú na poplach