© Texty sú chránené autorským zákonom.
     Niektoré sú už zhudobnené.
Noc

Noc preberá v odpadkoch dňa
polámané zvyšky niečích životov
a ligotavé črepy šťastných koncov
lepí si na tmavé háby
svojej nekonečnej prázdnoty